İnsanlık, tarihinin en önemli, en etkili, en hızlı değişim sürecine girmek üzere. 18. Yüzyılın başında buharlı makinelerin icadı, demir üretiminin artması, demiryollarının yaygınlaşmasıyla birinci sanayi devrimi başladı. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren çelik üretim tekniğinin gelişmesi, elektrik, petrol ve değişik kimyasalların üretim sürecine katılması ikinci sanayi devrimi olarak tanımlandı. …

The health, economic, social and political crisis created by the COVID-19 pandemic will also reconfigure international relations and globalisation.

Globalisation leapt forward in the late 19th century when steam power slashed the costs of moving goods internationally. This ‘old globalisation’ came in two waves. Globalisation 1.0 started in 1820 and ended at the start of WWI, and Globalisation 2.0 began after WWII and ended around 1990.1 …

UIPath şirketinin RPA — Robotic Process Automation yazılımından bahsedeceğim.

Gördüğüm bazı yazı vb paylaşımlarda robot vb algılanan hatta resimlerin de de bir robot eli vb ile akıllara kazınmaya çalışılan ama fiziksel bir robot olmayıp tamamen bir yazılımdan oluşan ancak bizim yaptığımız bir işi arka planda biri varmış gibi yapan -robotik…

HTC şirketi Bitcoin’de kullanılan blockchain teknolojisiyle çalışan Exodus adlı yeni telefonu duyurdu. Dubai’nin e-devlette yüzde 50 oranında blockchain’e geçtiği şu günlerde, blockchain destekli mobil uygulamaları çalıştıran telefonlar da piyasaya çıkıyor. Kriptopara cüzdanı olarak kullanılan, hatta Ethereum “node”u olarak çalışan Sikur ve Finney telefonla birlikte HTC Exodus’u da yakından görelim.

NEDEN BLOCKCHAİN?

Bitcoin…

Kemal CAN

KC Global LLC — USA || Co-Founder — SmartFOR

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store