Sign in

İnsanlık, tarihinin en önemli, en etkili, en hızlı değişim sürecine girmek üzere. 18. Yüzyılın başında buharlı makinelerin icadı, demir üretiminin artması, demiryollarının yaygınlaşmasıyla birinci sanayi devrimi başladı. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren çelik üretim tekniğinin gelişmesi, elektrik, petrol ve değişik kimyasalların üretim sürecine katılması ikinci sanayi devrimi olarak tanımlandı. Seri üretim bu dönemin tipik özelliği oldu.

1970 den itibaren bilgisayar teknolojisinde, telekomünikasyon, robotik, lazer, fiberoptik ve biyogenetikte çok hızlı gelişmeler, internetin yaygınlaşması, bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, otomasyonun birçok alanda kullanılması üçüncü sanayi devrimi olarak kabul edildi.
Artık dördüncü sanayi devriminin, başka bir tanımlamayla Endüstri 4.0'ın eşiğindeyiz. …


The health, economic, social and political crisis created by the COVID-19 pandemic will also reconfigure international relations and globalisation.

Globalisation leapt forward in the late 19th century when steam power slashed the costs of moving goods internationally. This ‘old globalisation’ came in two waves. Globalisation 1.0 started in 1820 and ended at the start of WWI, and Globalisation 2.0 began after WWII and ended around 1990.1 In between, globalisation retreated.

Old globalisation was especially beneficial to today’s rich nations. The G7 (France, Germany, Italy, Britain, US, Japan, and Canada) saw rapid growth of their exports, incomes, and industry compared to today’s poor nations. This led to what Kenneth Pomeranz, a historian, calls the Great Divergence.

The G7’s share of…


If you have been asking yourself what business to start, then this list is for you.
Let’s take a look at the list of online business ideas that’ll make you money in 2020:

People from all over the world need help to meet their goals. Maybe they want to get healthier through a plant-based diet, or perhaps they want to learn how to surf or play the guitar.

Or maybe they want to buy parts to build racing drones, manage their time better, gain muscle, or lose weight.

If you’ve got the skill and know-how to assist these folks, and…


Public health experts around the globe are scrambling to understand, track, and contain a new virus that appeared in Wuhan, China, at the beginning of December 2019. The World Health Organization (WHO) named the disease caused by the virus COVID-19, which references the type of virus and the year it emerged. The WHO declared that the virus is .

The Verge is regularly updating this page with all the latest news and analysis.

You can see where and how many cases of the illness have been reported in As this important story continues to unfold, our hope is to…


UIPath şirketinin RPA — Robotic Process Automation yazılımından bahsedeceğim.

Gördüğüm bazı yazı vb paylaşımlarda robot vb algılanan hatta resimlerin de de bir robot eli vb ile akıllara kazınmaya çalışılan ama fiziksel bir robot olmayıp tamamen bir yazılımdan oluşan ancak bizim yaptığımız bir işi arka planda biri varmış gibi yapan -robotik- bir software.

Bazılarımız bir web sitesi yazılımı yapıldığında yük ve kullanıcı test yazılımlarının nasıl kullanılıp test yapıldığını bilir. Senaryolar ekranda kaydedilir ve o senaryoyu gerçekten 500 veya 5000 kişi olarak dene diye test yapılır ve sonuçlar alınır.

Bu yazılımda işte ekranda yaptıklarınızı bir yönüyle aşağıda anlatacağım bir şekilde kaydedip gerçekleştiriyor…


HTC şirketi Bitcoin’de kullanılan blockchain teknolojisiyle çalışan Exodus adlı yeni telefonu duyurdu. Dubai’nin e-devlette yüzde 50 oranında blockchain’e geçtiği şu günlerde, blockchain destekli mobil uygulamaları çalıştıran telefonlar da piyasaya çıkıyor. Kriptopara cüzdanı olarak kullanılan, hatta Ethereum “node”u olarak çalışan Sikur ve Finney telefonla birlikte HTC Exodus’u da yakından görelim.

NEDEN BLOCKCHAİN?

Bitcoin gibi kriptoparalarda kullanılan blockchain teknolojisi, kişilerin internette kimliğini daha iyi gizleyerek alışveriş yapması ve para göndermesine izin veriyor. Bu sebeple hem merkez bankasının yerine blockchain sistemini koymak isteyen bankalar, hem de kendi milli kriptoparasını çıkarmak isteyen devletler blockchain sistemine geçmek istiyor.

Örneğin bankalar, sahtecilik yapmaya imkan vermeyen şifreli dağıtık blockchain…

Kemal CAN

KC Global LLC — USA || Co-Founder — SmartFOR

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store