Sign in

İnsanlık, tarihinin en önemli, en etkili, en hızlı değişim sürecine girmek üzere. 18. Yüzyılın başında buharlı makinelerin icadı, demir üretiminin artması, demiryollarının yaygınlaşmasıyla birinci sanayi devrimi başladı. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren çelik üretim tekniğinin gelişmesi, elektrik, petrol ve değişik kimyasalların üretim sürecine katılması ikinci sanayi devrimi olarak tanımlandı. …


The health, economic, social and political crisis created by the COVID-19 pandemic will also reconfigure international relations and globalisation.

Globalisation leapt forward in the late 19th century when steam power slashed the costs of moving goods internationally. This ‘old globalisation’ came in two waves. Globalisation 1.0 started in 1820 and ended at the start of WWI, and Globalisation 2.0 began after WWII and ended around 1990.1 …


If you have been asking yourself what business to start, then this list is for you.
Let’s take a look at the list of online business ideas that’ll make you money in 2020:

People from all over the world need help to meet their goals. Maybe they want to get…


Public health experts around the globe are scrambling to understand, track, and contain a new virus that appeared in Wuhan, China, at the beginning of December 2019. The World Health Organization (WHO) named the disease caused by the virus COVID-19, which references the type of virus and the year…


UIPath şirketinin RPA — Robotic Process Automation yazılımından bahsedeceğim.

Gördüğüm bazı yazı vb paylaşımlarda robot vb algılanan hatta resimlerin de de bir robot eli vb ile akıllara kazınmaya çalışılan ama fiziksel bir robot olmayıp tamamen bir yazılımdan oluşan ancak bizim yaptığımız bir işi arka planda biri varmış gibi yapan -robotik…


HTC şirketi Bitcoin’de kullanılan blockchain teknolojisiyle çalışan Exodus adlı yeni telefonu duyurdu. Dubai’nin e-devlette yüzde 50 oranında blockchain’e geçtiği şu günlerde, blockchain destekli mobil uygulamaları çalıştıran telefonlar da piyasaya çıkıyor. Kriptopara cüzdanı olarak kullanılan, hatta Ethereum “node”u olarak çalışan Sikur ve Finney telefonla birlikte HTC Exodus’u da yakından görelim.

NEDEN BLOCKCHAİN?

Bitcoin…

Kemal CAN

KC Global LLC — USA || Co-Founder — SmartFOR

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store